ESPORTOWE SZTOSY

REGULAMIN

Plebiscyt esportowy

ART 1. Informacje Ogólne

 1. Organizatorem plebiscytu ,,ESPORTOWE SZTOSY BY GO+BET”  jest portal Internetowy Respawn.pl wydawany przez eSport Entertainment z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaolziańska 5/23, 02-781.
 2. Nadzór i realizacja plebiscytu, którego dotyczy niniejszy regulamin sprawuje organizator. Nominowani kandydaci w poszczególnych kategoriach wybrani zostali przez pracowników portalu Internetowego Respawn.pl.
 3. Plebiscyt przeprowadzony jest w serwisie pod adresem: https://esportowesztosy.pl/ i skierowany jest do osób, które są pełnoletnie.
 4. W plebiscycie głosować można w sześciu poniższych kategoriach, kolejność zawodników w kategoriach jest przypadkowa:

Sztosowa polska drużyna esportowa 2023 roku:

 • 9INE (Zespół Counter-Strike)
 • Incognito (Zespół VALORANA)
 • NAVI Javelins (Zespół Counter-Strike)
 • ex-Tiger Anonymo (Zespół VALORANT)
 • Orbit Anonymo (Zespół League of Legends)

Sztos zawodnik 2023 roku

 • Paweł “dycha” Dycha (zawodnik Counter-Strike)
 • Kamil “baddyG” Graniczka (zawodnik VALORANT)
 • Adrian “Trybmi” Trybus” (zawodnik League of Legends)
 • Michał “Nisha” Jankowski (zawodnik Dota 2)
 • Kamil “siuhy” Szkaradek (zawodnik Counter-Strike)
 • Olek “hades” Miśkiewicz (zawodnik Counter-Strike)
 • Michał “Kami” Kamiński (zawodnik Fortnite)
 • Iwo “Setty” Zając (zawodnik Fortnite)

Sztos trener 2023 roku

 • Jakub “kuben” Gurczyński (trener Counter-Strike)
 • Adrian “AlcesT” Chyziak (trener Counter-Strike)
 • Filip “NEO” Kubski (trener Counter-Strike)
 • Piotr “nawrot” Nawrocki (trener Counter-Strike)

Sztosowe Esportowe Wydarzenia 2023 roku

 • PGE Nowy Poziom
 • Superpuchar Polskiej Ligi Esportowej 2023 
 • Finały Polskiej Ligi Esportowej 2023
 • 10. sezon Ultraligi
 • Ekstraklasa Games 2023
 • Meet at Rift

Sztosowa zawodniczka 2023 roku

 • Wiktoria “vicu” Janicka (zawodniczka Counter-Strike)
 • Angelika “Angelka” Kozłowska (zawodniczka Counter-Strike)
 • Hania “Hanka” Pudlis (zawodniczka Counter-Strike)
 • Maja “majusia” Kwiryng (zawodniczka VALORANT)
 • Katarzyna “Kaha” Raniuszek (zawodniczka VALORANT)
 • Martyna “meryl” Jachimowicz (zawodniczka VALORANT)

Sztos komentator esportowy 2023 roku

 • Kuba “KubiK” Kubiak 
 • Piotr “izak” Skowyrski
 • Sławomir “Troglodyta” Bąk 
 • Łukasz “Hermes” Pożyczek
 • Jakub “frs” Czapran
 • Tomasz “TheFakeOne” Milaniuk
 1. Plebiscyt rozpocznie się 13.01.2024 roku o godzinie 18:00 i zakończy się dnia 27.01.2024 roku o godzinie 23:59.
 2. Z ważnych powodów takich jak między innymi zmiany w prawie, decyzje organów administracji, zbyt mała ilość zgłoszonych lub zweryfikowanych kandydatów albo inne zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu głosowania.
 1. Uczestników plebiscytu określa się jako osoby oddające głos na kandydatów na stronie plebiscytu www.esportowesztosy.pl

ART 2. Warunki udziału w plebiscycie ,,ESPORTOWE SZTOSY BY GO+BET”

 1. Głosy w plebiscycie oddać może każda pełnoletna osoba, która zweryfikuje się poprzez kod dostarczony na podany adres email. 
 2. Jeden adres email pozwala zagłosować tylko raz podczas całego trwania plebiscytu.
 3. Organizator zastrzega możliwość nieuczciwego wykorzystywania systemów i sposobów umożliwiających masowe głosowanie i zwiększenia sztucznie liczb  oddanych głosów jako działania niezgodne z regulaminem. 
 4. Jedynym uczciwie oddanym głosem przez użytkownika jest ten, który zostanie potwierdzony istniejącym adresem email na stronie esportowesztosy.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia głosów oddanych z naruszeniem zapisów regulaminu oraz innych sposobów, które określa jako nieuczciwe.

ART 3. Wybór laureatów, ogłoszenie wyników i nagrody

 1. Zwycięzcami danych kategorii będą nominowani, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
 2. Wyniki poszczególnych kandydatów będą niejawne do czasu zakończenia etapu głosowania wyznaczonego na dzień 26.01.2024 na godzinę 18:00.
 3. Zwycięzcy danych kategorii, którzy zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają nagrodę w postaci statuetki.
 4. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się na stronach: www.esportowesztosy.pl, www.respawn.pl oraz na mediach społecznościowych należących do organizatora.
 5. Uczestnicy głosowania nie otrzymają żadnych nagród
 6. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w terminie ustalonym przez organizatora.

ART 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie www.esportowesztosy.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych w plebiscycie przez uczestników jest Organizator.
 4. Organizator do realizacji plebiscytu, przetwarza dane osobowe uczestników podane przez niego na stronie plebiscytu www.esportowesztosy.pl zgodnie z art. 6 ust.1 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r znane jako RODO.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość użycia i przekazania podanych adresów mailowych uczestników do przesyłania informacji na temat plebiscytu i przyszłych działań związanych z plebiscytem i działaniem partnera plebiscytu Go+Bet
 6. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. 
 7. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia plebiscytu, także systemu głosowania na poszczególnych kandydatów można składać drogą elektroniczną na adres – redakcja@respawn.pl. Reklamacja powinna zawierać: opis zastrzeżenia/reklamacji i merytoryczne wyjaśnienie.   Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie www.esportowesztosy.pl. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn powodujących konieczność zmiany oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie www.esportowesztosy.pl

SZTOS SPONSOR